Gezonde Agressie

Agressie is in mijn visie in principe een neutrale energie die mensen in beweging zet, het is een beweging naar buiten toe (Latijn: ‘ad gradi’ naar iemand toe stappen). Je zou kunnen zeggen het is ‘uitreiken’. Het is de actieve energie waarmee mensen hun eigen plek innemen in de wereld.

Agressie heeft te maken met de behoefte aan een natuurlijk territorium. Het is de beweging uit je onderbuik die zegt: “Dit is míjn plek en dit zijn míjn grenzen en die mogen niet zonder toestemming overschreden worden.”

Agressie geeft je ook de kracht om te zeggen ‘en nu ik!’ Wie niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan dat ook nooit op een goede en vrije manier voor anderen doen.

N. B. Agressie zo bekeken is iets anders dan agressief gedrag. Dat laatste is koude woede, niet in verbinding en beschadigend voor iedereen.

De Krijger-energie

Het zijn in mijn ogen vaak ‘ontkrachte’ mannen die hun kracht misbruiken en daarom is het belangrijk dat mannen weer in hun (ware) kracht komen. De positieve kanten van De Krijger in al zijn kracht en grootsheid is wat veel mannen weer in zichzelf moeten leren ontdekken.

Veel mannen die ik ontmoet in mijn trainingen, hebben het idee dat er iets mis is met hun kracht, of dat ze hun ‘vrouwelijke kanten’ meer moeten ontwikkelen.

Wat echter nodig is, is dat mannen meer man worden! Als je je stevigheid en manlijke vitaliteit hervonden hebt, kunnen je meer gevoelige of ‘vrouwelijke’ kanten er ook beter zijn.

Pas nadat ik zelf mijn eigen woede kon voelen en toelaten kon ik ook (meer) mijn verdriet en pijn voelen en toelaten.

Moderne Krijgers

Gezonde agressie (= de energie van De Krijger) geeft je wakkerheid en daadkracht. Ergens voor staan en daarvoor knokken hoeft tegenwoordig niet meer per se fysiek te gebeuren, het kan ook als ‘strijder’ voor Greenpeace, voor langer ouderschapsverlof of tegen bezuinigingen op de peuterspeelzaal.

Wel is het vaak zo dat weer in contact komen met je fysieke kracht en agressie het je makkelijker maakt om ook op andere terreinen jezelf steviger neer te zetten. Ook het leren gebruiken en hanteren van je (zang)stem geeft stevigheid en zelfbewustzijn.

Een belangrijke opgave voor de Krijger is het aanleren van discipline en toewijding. Een Krijger beheerst zijn agressie als een instrument. Er zit een ‘aanknop’ en een ‘uitknop’ op. En jij beheert die knop, dus beheren i.p.v. beheersen.

De Krijger staat in dienst van de Koning (ons Hart)

De Krijger is dienstbaar, hij staat in dienst van de Koning. De ridder Parcival ging op zoek naar de Graal in dienst van Koning Arthur, niet omdat hij zelf dat nou zo leuk vond. De Koning-energie (4de chakra, het hart) geeft doel en richting aan de Krijger-energie (3de chakra, middenrif)).’

Krijgers strijden voor een boven-persoonlijk doel (een ideaal), niet vanuit hun persoonlijkheid/ego of emoties.

De schaduwkant van de Krijger

Daarmee is gelijk de schaduwkant van de Krijger aangegeven (ongezonde agressie).

Iemand bij wie de agressie niet in verbinding met het hart is, (ver)wordt tot een dolende Krijger zonder Koning. Zo ontstaan losgeslagen Soldaten en huurmoordenaars die moorden en verkrachten en die uitsluitend vechten voor hun eigen belang (Ego).

Samen of alleen…?

Wij mannen zijn vaak zulke eenzame strijders geworden, vol wantrouwen en paranoia. Hoeveel mannen hebben op een goede manier leren vechten (stoeien, worstelen) met hun vader, hun broers, hun vrienden?

De karikatuur van de ‘Marlboro-man’, de eenzame cowboy, stoer en zwijgzaam is ons mannen vaak genoeg voorgehouden. Het is tijd voor een ander manbeeld, van mannen die verbonden zijn met de aarde, met hun lichaam, met hun partner en kinderen. Mannen die als vader aanwezig en aanspreekbaar zijn.

En mannen die de ‘rechtvaardige toorn’ kennen, en die energie ook omzetten in constructief handelen in de wereld.

Mannenwerk

Met vrouwen kun je nooit je totale fysieke kracht meten, daarom hebben mannen elkaar nodig om weer in contact te komen met één van hun vitale basisenergieën: gezonde agressie. Mannengroepen en mannenfestivals zoals het Free Man Festival geven een bedding om elkaar in gelijkwaardigheid, respect en broederschap te ontmoeten. “Ik kan pas vrienden met een man worden als ik met hem gestreden heb”, zei een deelnemer van één van mijn mannenworkshops eens. Mannen hebben andere mannen nodig om hun eigen man-zijn te onderzoeken en vorm te geven. Ieder op zijn meest eigen en unieke manier. In kracht en kwetsbaarheid. Aho!

Maarten Moens (update 8 juni 2023)

www.maartenmoens.nl