Het archetype van de wildeman roept je om op avontuur te gaan. Niet naar verre stranden of exotische oorden in de buitenwereld, maar naar onbekende gebieden in je binnenwereld. In de symbooltaal van het verhaal van De Wildeman of IJzerhans wordt deze avontuurlijke reis samengevat als “het woud in gaan”, “de poel leeg scheppen” en “terugkeren met de wildeman”. Hierbij staat het woud symbool voor ons onbewuste, de poel leeg scheppen voor het bewustwordingsproces en de wildeman voor de delen van ons zelf waarvan we ons tijdens onze innerlijke reis bewust geworden zijn.

De wildeman? Is die niet gevaarlijk?

Veel mensen associeren het woord ‘wildeman’ met een man die woest brullend en zwaaiend met een seksueel geladen knots de buurt onveillig maakt. Maar dat is niet waar het archetype van ‘de wildeman’ over gaat. Wanneer je de symboliek in het verhaal van De Wildeman onderzoekt, dan blijkt dat we het archetype van ‘de wildeman’ het beste kunnen begrijpen als een boodschapper van het diepe onbewuste. En dat de oproep om in onze binnenwereld op avontuur te gaan, blijkbaar vanuit de inhoud van het onbewuste komt.

Ons onbewuste heeft – net als alles in het leven – een zon- en een schaduwzijde. Het bevat enerzijds verborgen talenten die we nog niet ontdekt of nodig gehad hebben. Dat is de zonzijde. De schaduwzijde van ons onbewuste bestaat uit delen van ons zelf die we onderdrukt hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in de familie of cultuur waarin we opgroeiden niet gewaardeerd werden of taboe waren. Of omdat ze verbonden zijn met gebeurtenissen die traumatisch waren.

De weerstand die veel mensen tegen (het archetypische beeld van) de wildeman hebben, heeft te maken met deze schaduwzijde. Alles wat we onderdrukken neemt namelijk toe in kracht. En kan daardoor ‘duivelse’ proporties of vormen aannemen. De grote paradox van de avontuurlijke reis naar binnen is, dat hoe langer we deze innerlijke schaduwdelen afwijzen hoe sterker en duisterder ze worden. En dat ze juist zwakker en lichter worden wanneer we ze als deel van ons zelf erkennen, accepteren en waarderen.

Wanneer we het figuurlijke woud in gaan om de poel leeg te scheppen, laten we onze innerlijke zon als het ware op onze innerlijke schaduw schijnen. En de woeste Wildeman waar we eerst zo bang voor waren, verandert dan als vanzelf in een goedaardige koning: IJzerhans.

De poel leeg scheppen? Hoe doe je dat?

Eén van mijn medestudenten aan de School voor Sjamanisme zei ooit: “Er zijn vele poorten naar het onbewuste”. En zo is het maar net. Net zoals er vele wegen zijn die naar Rome leiden, zo zijn er ook heel veel verschillende manieren waarop je de figuurlijke poel leeg kunt scheppen om je meer bewust te worden.

In het boek Soulcraft geeft Bill Plotkin een gedetailleerde beschrijving van veel van deze manieren, zoals bijvoorbeeld: droomwerk, actieve imaginatie, rituelen die je zelf vorm geeft, het gebruik van hallucinogene of entheogene middelen, het bijhouden van een dagboek, vision quest, vasten, ademwerk, yoga, trance reizen en andere vormen van geleide visualisatie, diverse dansvormen waarbij trance een rol speelt, zweethutceremonies, gesprekken met niet-mensenlijke soorten en het lezen, vertellen en bestuderen van mythen. Vanuit mijn eigen ervaring zou ik daar ook nog energetische meditatie, energiewerk, lichaamswerk, stemwerk, opstellingen en focussing aan toe willen voegen.

Al deze poorten naar het onbewuste hebben in mijn beleving drie gemeenschappelijke kenmerken. Ze helpen om je aandacht te verleggen van de buitenwereld naar de binnenwereld, om in je binnenwereld de positie van getuige in te nemen en om dat wat je innerlijk waarneemt op de één of andere manier – bijvoorbeeld door middel van ademhaling, lichaamsbeweging en klank – in beweging te brengen.

Door de positie van getuige in te nemen, creëren we innerlijk afstand t.o.v. onze gedachten, gevoelens en verlangens en doorbreken we het automatisme waarmee we ze in het dagelijks leven door ons heen werken. En de sleutel om dat wat we op onze innerlijke reis tegen komen in beweging te brengen, is liefde. Zelf-liefde om precies te zijn.

Het woud in gaan? Waarom zou je?

Onze onbewuste gedachten, gevoelens en verlangens hebben een grote – en soms ongewenste – invloed op ons doen en laten. Door het figuurlijke woud in te gaan, wordt je niet alleen meer bewust, maar ook vrijer in je denken, voelen en handelen. Die toegenomen vrijheid ervaar ik persoonlijk bijvoorbeeld in het feit dat ik minder snel getriggerd wordt door wat ik om mij heen hoor of zie gebeuren. Hiermee bedoel ik dat ik minder vaak een sterke emotionele lading voel en niet meer zo vaak  vanuit een primaire emotie op mensen reageer.

Hiermee bedoel ik overigens niet dat er iets mis is met emoties. Alles behalve dat. Wat mij betreft horen ze bij het leven en brengen ze ook een gevoel van levendigheid met zich mee. Bovendien zijn het krachtige aanwijzers voor innerlijke schaduwdelen. Wanneer we emotioneel door een bepaald beeld of gebeurtenis getriggerd worden, is dat namelijk altijd (!) een teken dat er iets in ons innerlijk is waar we ons nog niet bewust van zijn en waarvan we ons nu bewust kunnen worden. En door dat te doen voordat we in de (re)actie schieten, kunnen we vermijden dat we vanuit een primaire emotie op anderen reageren. En daarmee onbedoeld meer kapot maken dan ons lief is.

Heb jij de moed om de wildeman in jezelf vrij te laten?

In het verhaal van De Wildeman of IJzerhans wordt het moment dat we er uit vrije wil voor kiezen om in onze binnenwereld op avontuur te gaan, gesymboliseerd door de prins die de kooi van de wildeman open maakt om zijn gouden bal terug te krijgen.

En jij? Heb jij de moed om de wildeman in jezelf vrij te laten?

Dan past het misschien bij jou om deel te nemen aan Expeditie Wildeman, de Wildeman Krachtdans-workshop en/of de 4-daagse training De Roep van de Wildeman.

Het verhaal van de Wildeman loopt als een rode draad door de Wildeman Krachtdans.  In de gelijknamige workshop maak je een innerlijke reis langs ‘de keuken’, ‘de tuin’, ‘het slagveld’ en ‘de kamer van de koning’ uit het verhaal van De Wildeman, die symbool staan voor onze eerste vier chakra’s. Deze zijn verbonden met het archetype van de aardeman, de minnaar, de krijger en de koning. 

Tijdens de 4-daagse training De Roep van de Wildeman kun je onder begeleiding van ervaren trainers een diepgaande reis door het onbewuste maken. En oefen je meteen een aantal technieken die je thuis ook kunt gebruiken om innerlijk te reizen.

Tijdens Expeditie Wildeman wisselen we met alle deelnemers verschillende werkvormen uit en is er ruimte om met – voor jou – nieuwe werkvormen te experimenteren.