Steeds meer mensen verlangen naar een samenleving die goed is voor alle mensen en de aarde. In dit boek reikt Damaris Matthijsen daar nieuwe ideeën, begrippen en vormen voor aan. Deze vat ze samen in de titel Vrij, Gelijk en Samenleven. De manier waarop Mannenhart als organisatie functioneert sluit hier voor een groot deel bij aan. Vandaar dat we je dit boek van harte kunnen aanbevelen!

Vrij om jezelf te zijn

Vrij vind je allereerst terug in de ‘missie’ van Mannenhart. Dat is dat we jongens en mannen in alle levensfasen ruimte en steun willen bieden om in vrijheid te ontwikkelen wie zij in wezen zijn. Dit betekent dat we geen vastomlijnd idee hebben over wat je zou moeten hebben, doen of zijn om een ‘echte man’ te zijn, maar jongens en mannen juist willen stimuleren om echt te zijn. Authentiek dus. Ofwel: gewoon zichzelf. ‘Vrij’ betekent ook dat alle mannen die bij de organisatie van Mannenhart-activiteiten betrokken zijn vrij zijn om op hun eigen unieke manier een bijdrage aan het grotere geheel te leveren. De leden van de Mannenhart-community bepalen dus in principe zelf wat ze wel en niet doen en hoe ze dat doen.

Een gelijke stem bij het nemen van besluiten

Gelijk kan voor verwarring zorgen. Want als we vrij zijn om ons zelf te zijn, dan zijn we toch allemaal anders? Dat klopt! Binnen Mannenhart gaat gelijk dus ook niet over wie of wat we zijn, maar over het hebben van een gelijke stem bij het nemen van besluiten die ons in gelijke mate aangaan. Binnen Mannenhart is er dus geen baas die kan of mag bepalen wat anderen moeten doen of laten. En in de verschillende teams worden besluiten daarom op basis van het sociocratische consent-beginsel genomen. Dat wil zeggen dat een besluit pas genomen wordt als niemand daar een overwegend gemotiveerd bezwaar tegen heeft. Hiermee voorkomen we dat een meerderheid besluiten kan nemen die ten koste van (de belangen, motivatie en betrokkenheid van) een minderheid gaan. Binnen onze activiteiten betekent het consent-beginsel dat deelnemers nooit verplicht zijn om aan een deel-activiteit deel te nemen. Daarmee waarborgen we dat zij zich in vrijheid kunnen blijven ontwikkelen.

Samen werken aan een gezamenlijke intentie

Samen betekent binnen Mannenhart samen werken aan een gezamenlijke intentie. Op het niveau van Mannenhart als geheel is die gezamenlijke intentie om mannen en jongens in elke levensfase ruimte en steun te bieden om zich in vrijheid te ontwikkelen. Op het niveau van de deelactiviteiten kan die algemene intentie zich op een bepaalde levensfase en een daarbij behorend thema toespitsen. Daarbij laten we ons inspireren door de levensfasen en levensthema’s door Bill Plotkin in het Eco en Soul Centric Developmental Wheel zijn samengevat.

Oefenen in vrij, gelijk en samenleven

Tijdens Expeditie Wildeman kun je vier dagen kennis maken met de Mannenhart Community. En zelf ervaren hoe vrij, gelijk en samenleven er in de praktijk uit kan zien. Tijdens dit evenement nodigen we je uit om thuis te komen in je lijf, te voelen wat er door jou gedaan wil worden en dat vervolgens ook om te zetten in actie. Door steeds je voeten te blijven volgen naar een plek waar jij  iets kunt leren, bijdragen of plezier beleven, kun je vrijheid ervaren. In de Open Space heb je als deelnemer een gelijke stem bij het maken van het programma. Daarin kun je gelijkheid ervaren. En de gezamenlijke intentie waarmee we dit programma maken, is om samen zoveel mogelijk in ieders behoefte te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld de behoefte zijn om een bepaald onderwerp bespreekbaar te maken, het antwoord op een persoonlijke vraag te vinden, een werkvorm uit te proberen, een spelletje te doen of juist even helemaal niets. In de steun die we hierbij over en weer geven en ontvangen kun je samen ervaren.