geschiedenis

Waar we vandaan komen

Wildeman Festival

In 2015 nam Arjan Verschuur het initiatief voor het Wildeman Festival. De inspiratie voor dit festival ontving hij al een jaar eerder. Tegelijkertijd ontving hij inspiratie voor een jaartraining voor mannen, mannencirkels en een boek over man zijn.

Op het moment dat hij deze inspiratie ontving, was het voor Arjan duidelijk dat hij al deze dingen niet alleen hoefde te doen, niet alleen kon doen en niet alleen moest willen doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de krachten die vrijkomen wanneer we met een groep mannen doelbewust afdalen in ons (grotendeels collectieve) onbewuste door geen man alleen te “containen” is. Een andere reden is dat geen van ons het grote geheel overziet. Ieder ziet vanuit zijn unieke positie een deel van de puzzel en juist door deze puzzelstukjes met elkaar te delen, krijgen we meer inzicht en overzicht. Van het begin af aan was voor Arjan dus duidelijk dat hij het festival met een cirkel van mannen wilde organiseren, die als gelijkwaardige partners naast elkaar staan.

Arjan nam drie besluiten t.a.v. het Wildeman Festival, namelijk: welke naam hij aan het festival gaf, welke mannen hij voor het kernteam selecteerde en dat alle andere besluiten op basis van het sociocratische consentbeginsel genomen zouden worden.

Het eerste en tweede Wildeman Festival (2016 en 2017) organiseerde Arjan samen met Marold Emmelkamp, Ronald Snel en Klaas Otten.

Tijdens de organisatie van het derde Wildeman Festival (2018) beëindigde Arjan om persoonlijke redenen de samenwerking met Marold. Enkele maanden na het vertrek van Marold kwam Johan Meijen het team versterken.

Het vierde Wildeman Festival (2019) werd door Arjan, Ronald, Klaas en Johan georganiseerd. Achteraf bleek dit het laatste Wildeman Festival te zijn.

In 2020 moesten we het Wildeman Festival namelijk vanwege corona-maatregelen annuleren en in 2021 hebben we het vanwege corona-maatregelen omgevormd tot Kamp Wildeman.

Wildeman Krachtdans

Voor het derde Wildeman Festival werd Jeroen Claesen gevraagd om tijdens de openingsceremonie een Haka met de deelnemers te doen. In plaats daarvan werd er – op zijn aangeven – inspiratie voor een eigen Wildeman Krachtdans gevraagd en ontvangen. Na het festival nam Jeroen het initiatief om op het mannenfestival in België samen met Arjan een Wildeman Krachtdans workshop te geven. Dit beviel zo goed dat Jeroen en Arjan besloten om een tweedaagse workshop rondom de Wildeman Krachtdans te organiseren, die zij twee keer samen gegeven hebben. Om tijd te maken voor zijn andere mannenhart-activiteiten heeft Arjan zich vervolgens uit deze activiteit terug getrokken. Tegenwoordig geeft Jeroen deze workshop dus alleen.

wildeman-krachtdans-workshop

Coöperatie Wildeman

Na het derde festival had Arjan financiële problemen, waardoor hij niet meteen in staat was om alle kernteam-leden hun aandeel in de winst van het Wildeman Festival uit te betalen. Dit was de aanleiding om het festival organisatorisch onder te brengen in een coöperatie. Deze is na de nodige voorbereidingen in juni 2019 door Arjan, Ronald, Klaas en Johan opgericht.

Vader Zoon Weekend

Het idee was en is om vanuit de coöperatie niet alleen het Wildeman Festival maar ook andere activiteiten voor mannen te organiseren. Naast de Wildeman Krachtdans-workshop werd dat allereerst het Wildeman Vader Zoon weekend. Het eerste Vader Zoon weekend vond plaats in oktober 2018 en in juni 2022 werd het weekend voor de achtste keer gegeven.

Na het Vader Zoon weekend in oktober 2021 namen Ronald Snel en Jelle Hainje afscheid. In de voorbereidingen op het Vader Zoon weekend van juni 2022 is een nieuwe team gevormd, dat nu bestaat uit Rogier van ’t Klooster, Marc Beek, Karsten Bijleveld, Ton & Jort Bremer en Fatih Toprak.

Vader Zoon weekend

Tools voor Mannencirkels

In januari 2019 organiseerden we de Tools voor Mannencirkels Open Space Conferentie. Dit weekend werd input voor het boekje Tools voor Mannencirkels, dat alle deelnemers aan het vierde Wildeman Festival na afloop als cadeautje mee naar huis kregen.

Wanneer je je aanmeld voor onze nieuwsbrief ontvang je gratis een digitaal exemplaar van dit boekje in je mailbox.

De Reis van de Wildeman

Na oprichting van Coöperatie Wildeman namen Klaas, Johan en Arjan het initiatief om samen een jaartraining voor mannen te organiseren. In december 2019 vond het eerste (en laatste) weekend (van een beoogde cyclus van 4 weekenden) plaats in België.

Het thema van dit weekend was de Reis door het Noorden, ofwel de tijd tussen sterven en weer opnieuw geboren worden. De thematiek van dit weekend bleek onbedoeld een voorspellende waarde te hebben.

Transformatie

Bij de opstart van de organisatie van het vijfde Wildeman Festival (2020) voelden we allemaal dat het tijd was voor verandering. In de loop van de voorbereidingen begon dat steeds meer te voelen als een rups die voordat hij een vlinder wordt eerst in zijn cocon uit elkaar valt. En in dit proces gaf Klaas te kennen dat hij na het vijfde Wildeman Festival afscheid zou nemen, zowel van het kernteam van het Wildeman Festival als de coöperatie. Om de energie van diepe transformatie die we voelden te “containen”, vroegen we Jeroen Claesen, Jelle Hainje, Hendrik Kalsbeek en Hans Ronda om tijdens het festival samen met het kernteam in de dragende cirkel te komen staan. Uiteindelijk moesten we het vijfde Wildeman Festival i.v.m. coronamaatregelen helemaal annuleren.

Wildeman Zoom-meetings

In plaats van het vijfde Wildeman Festival organiseerden we een cyclus van vijf zoom-meetings. In de aanloop daar naar toe hebben we afscheid genomen van Klaas. Arjan, Ronald en Johan hebben vervolgens Jeroen, Jelle, Hendrik en Hans bij de zoom-meetings betrokken.

Ook tijdens deze zoom-meetings hebben we symbolisch een Reis door het Noorden gemaakt om innerlijk te laten sterven wat ons niet meer dient en nieuwe impulsen geboren te laten worden.

Free Man Festival

Eind juni/begin augustus 2020 hebben we met Arjan, Ronald, Johan, Jeroen, Jelle, Hendrik en Hans een eerste bijeenkomst gehad om met elkaar te delen wat er door ieder van ons de wereld in gebracht wil worden en af te tasten welke plek dat in het Wildeman Festival en/of de coöperatie zou kunnen krijgen.

Het eerste resultaat van deze bijeenkomst was dat Ronald Snel het initiatief genomen heeft om nog een tweede mannenfestival te organiseren, namelijk het Free Man Festival. Daarnaast besloten we om het oude Wildeman Festival een nieuwe vorm te geven.

In de aanloop van het eerste Free Man Festival nam Johan Meijen de coördinatie van het Free Man Festival over van Ronald. Na het Free Man nam Ronald Snel afscheid van de coöperatie om meer tijd te kunnen investeren in zijn nieuwe relatie en nieuwe eigen praktijk.

www.freemanfestival.nl

Mannenhart

Voor de organisatie van het nieuwe Wildeman Festival en de organisatie van het Free Man Fesival zijn we eind 2020 begonnen met de vorming van nieuwe teams. Het geheel van deze teams noemden we in eerste instantie De Tribe van de Wildeman. Maar al sinds de oprichting van de coöperatie speelden we met het idee om voor het geheel een andere handelsnaam te gebruiken. In de praktijk blijkt het archetype dat schuil gaat achter de naam “Wildeman” voor sommige mannen namelijk zeer aantrekkelijk te zijn, maar voor anderen zo afstotend dat ze alleen al bij het horen van die naam omdraaien. En dat vinden we jammer.

In december 2020 zijn we daarom gaan heart-stormen over een nieuwe nieuwe naam voor ons collectief. En dat heeft uiteindelijk de naam “Mannenhart” opgeleverd.

Om voor de buitenwereld zichtbaar te maken dat al onze activiteiten met elkaar verbonden zijn, hebben we er vervolgens voor gekozen om elke activiteit een soortgelijk logo te geven en ook op de websites van de verschillende activiteiten dezelfde lettertypes en andere stijl-elementen te gebruiken.

De open cirkel die je in elk logo terug ziet, staat symbool voor een gemeenschap van mannen, ruimte voor ontwikkeling en het ontwikkelingsproces dat we met al onze activiteiten willen ondersteunen.

Expeditie Wildeman

Tijdens de voorbereidingen van het Wildeman Festival 2021 werden we geconfronteerd met voortdurende corona-maatregelen. Daarom besloten we om het vernieuwde Wildeman Festival uit te stellen. En aansluitend bij onze eigen behoefte om op korte termijn al wel meer mannen te kunnen ontmoeten, besloten we om tijdens het Hemelvaartsweekend met mannen op Camping Wildeman te gaan kamperen. De vorm van een open space programma beviel ons zo goed dat we besloten hebben om deze vorm er in te houden. Daarmee is in plaats van het oude Wildeman Festival het nieuwe Expeditie Wildeman geboren, dat in mei 2024 voor de vierde keer plaats vind.

www.expeditiewildeman.nl

Koningshart wordt deel van Mannenhart

Via Hendrik Kalsbeek, die als elder bij het vierde Wildeman Festival en de organisatie van de zoom-meetings in de zomer van 2020 betrokken was, werd er een relatie gelegd tussen Mannenhart en de initiatiefnemers van Koningshart: Loek van der Lans en Ard Luijmes.Loek raakte vervolgens betrokken bij de voorbereidingen van het Wildeman Festival 2021 dat uiteindelijk de vorm van Camping Wildeman kreeg. In gesprekken met Hendrik, Loek en Ard werd gaandeweg helder dat we inhoudelijk ‘op dezelfde golflengte’ zaten en elkaar over en weer zouden kunnen en willen aanvullen en versterken. In de eerste plaats omdat we samen een meer compleet aanbod voor mannen kunnen creëren: meer compleet in de zin van een aanbod voor meerdere levensfasen. In de tweede plaats omdat via het netwerk van Mannenhart nieuwe mannen gevonden zouden kunnen worden om de kernactiviteiten van Koningshart in de toekomst mede te kunnen organiseren. En in de derde plaats omdat we onze gezamenlijke activiteiten samen bij een grotere groep mannen onder de aandacht zouden kunnen brengen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Koningshart hun twee hoofdactiviteiten bij Mannenhart hebben ondergebracht.

Making of Men-weekend

Eén van de weekenden die al jarenlang – samen met anderen – door Koningshart georganiseerd wordt, is het Making of Men weekend. Dit is een uitdagend initiatie-weekend voor jongens / jongemannen van 14 t/m 18 jaar en hun vaders. In dit weekend kunnen de jongens in de veilige bedding van een groep volwassen mannen grote stappen maken in de overgang van kindertijd naar jong volwassenheid. Ook de moeders kunnen een belangrijke rol spelen in dit weekend.

Making of Men weekend

Mannen voor Jongens / Mannen voor de Wereld

Ook de training Mannen voor Jongens is door Koningshart bij Mannenhart ingebracht. Deze training begon als een training voor mannen die de rol van mentor op zich willen nemen voor jongens en jonge mannen wiens biologische vader om de één of andere reden afwezig of buiten beeld is. In de praktijk bleken echter ook veel mannen die een meer aanwezige vader of meer effectieve mentor voor de aan hen toevertrouwde zonen of jonge mannen wilden zijn, interesse en baat bij deze training te hebben. Een groot deel van die mannen had bovendien niet alleen met zonen en jonge mannen, maar ook met dochters en jonge vrouwen + hun partners te maken. En de training bleek ook een positief effect op hun relaties met de hen toevertrouwde dochters/jonge vrouwen en partners te hebben. Vandaar dat de training Mannen voor Jongens de naam Mannen voor de Wereld gekregen heeft.

Mannen voor de Wereld