In het verleden heette deze training: mannen voor jongens. Een mentor training om jongens beter te kunnen begeleiden.

De training was meer gericht op de functie van mannelijke rolmodellen. Rolmodellen zijn erg belangrijk in het leven van jongens. Veelal is dit de vader, maar het kan elke man zijn die (een deel) van deze rol invult. Daarbij was deze training niet alleen voor vaders maar voor alle betrokken mannen zoals ook: stiefvaders, pleegvaders, opa’s, ooms, mentoren, enzovoorts. 

Nu is de training niet alleen voor mannen die met jongens te maken hebben, maar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen om als bewuste man een rolmodel te zijn voor de wereld (klein of groot) om hem heen. 

De training is nog steeds erg geschikt voor mannen die met jongeren werken, mannen die kinderen hebben en mannen die graag andere mensen begeleiden. 

De training is namelijk ook verbonden aan de initiatie weekenden die we geven: Making of Man. Zie de andere pagina op deze site. Waarbij vader en zoon(14-18 jaar) een overgangsritueel ondergaan om de overgang van jongen naar jonge-man te markeren. Mannen die deze training doen gaan soms ook op die weekenden mee als ondersteuning of melden zichzelf (of andere vaders) met hun zoon aan. 

Want betrokken en bewuste vaders zorgen voor bloeiende zonen. Betrokken en bewuste mannen zorgen voor een bloeiende wereld. 

Zo zullen we in de training ook stil staan bij:

  • Begeleidingsvaardigheden
  • Vader- of mentorschap
  • Initiatie
  • Begrijpen van de essentie van een Rites of Passage-programma

Daarnaast werken we met archetypes en systemische werkvormen. Want we hebben allemaal dingen meegemaakt die zorgen dat we bepaalde delen van onszelf onvoldoende ontwikkeld hebben of niet bewust zijn, waardoor we bepaald overtuigingen en daardoor gedrag onbewust blijven vasthouden en herhalen. Door te werken met archetypes en onder andere systemische werkvormen komen deze onbewuste patronen bloot te liggen en kunnen ze getransformeerd en geheeld worden. Daarnaast leer je deze houdingen en gedragingen ook bij anderen herkennen omdat we ook theorie overdragen over de verschillende ontwikkelingsfases en het verschil tussen jongens en mannen psychologie, zodat je met meer begrip, diepgang en compassie in contact kunt zijn met anderen. 

Ook is er de mogelijkheid om extra coaching aan te vragen als er bij bepaalde modules blokkades of persoonlijke thema’s aangeraakt worden, waar binnen de groepsbijeenkomsten te weinig tijd voor is. 

Bij Mannenhart werken we altijd vanuit het principe van een cirkel. Waarbij iedereen gelijkwaardig is. Dus ook de dynamiek van de groep doet mee. De training is een reis die we met elkaar maken, waarbij we de wijsheid van de groep gebruiken. Iedere man in de training is een spiegel voor de anderen. Dat maakt leren en ontwikkelen in een groep zo krachtig. Je hebt niet 1 leeraar/coach/trainer, maar de hele groep kan jou iets leren.