missie

Waarom wij bestaan

Met onze activiteiten willen we een positieve bijdrage leveren aan de heling en persoonlijke ontwikkeling van jongens, jonge mannen, volwassen mannen en oudere mannen. En daarmee – indirect – aan de harmonie en balans in het grote geheel.

Met heling bedoelen we heel worden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Met persoonlijke ontwikkeling bedoelen we enerzijds het ontwikkelen van de unieke talenten waarmee we geboren zijn. Anderzijds bedoelen we hiermee het insluiten van die delen van ons zelf die we – bijvoorbeeld door ervaringen in onze kindertijd – onbewust hebben onderdrukt, verdrongen of buitengesloten. Bijvoorbeeld delen van onze fysieke kracht, seksualiteit, assertiviteit, sensitiviteit, authentieke zelfexpressie of intuïtieve weten.