door Flowhis Verkerk

Om een gelukkige en succesvolle man te worden is het belangrijk dat elke jongen een gezonde persoonlijke identiteit ontwikkelt. Om je een globaal beeld te kunnen vormen van de identiteit die een jongen ontwikkeld, heeft Arne Rubinstein een korte en krachtige checklist ontwikkeld.  Deze checklist is gebaseerd op vijf belangrijke en meetbare factoren die bijdragen aan een gezonde persoonlijke identiteit. Deze factoren zijn:

  1. Gezonde familiebanden
  2. Vaardigheden om het leven de baas te kunnen
  3. Een goede fysieke gezondheid
  4. Aanmoediging om zijn persoonlijke gaven en talenten te gaan gebruiken
  5. Steun om de transitie te maken van jongen naar man.

Voor elk van deze factoren wordt je gevraagd een score van 1 t/m 3 te geven. De totale score op deze vijf factoren geven een globaal antwoord op de vraag hoe het met een jongen in de overgang van kindertijd naar jong volwassenheid gaat. 

Je kunt de checklist invullen voor je zoon of een jongen die je kent. Dit zal je een goede indruk geven van hoe zijn leven er nu uitziet, hoe het zit met zijn welbevinden en hoe hij over zichzelf denkt. Het resultaat levert bovendien inzicht in de behoefte aan ondersteuning die je zoon of de jongen eventueel kan hebben.

Je kunt de checklist Gezonde Persoonlijke Identiteit via deze link downloaden.