Waarin heb jij je het afgelopen jaar mogen ontwikkelen?

  • In je individuele mens zijn?
  • In je rol als werknemer of ondernemer?
  • In je mogelijke rol als vader, of als partner?
  • In je vriendschappen?

De figuurlijke oogst binnen halen

In het verhaal van De Wildeman of IJzerhans zit een scene waarin de prins uit het verhaal drie dagen achter elkaar een gouden appel vangt. Deze gouden appels worden geworpen door de prinses uit het verhaal en staan symbool voor zelf-inzicht. Door de gouden appels te vangen, manifesteert de prins als het ware zijn volledige potentieel, dat aan het begin van het verhaal – toen hij zijn gouden bal in de kooi van de wildeman liet rollen – al zichtbaar werd. Het beeld van de gouden appels die gevangen worden, gebruiken we in onderstaande inquiry-oefening als kapstok om de figuurlijke oogst van het afgelopen jaar binnen te halen. 

Door deze oefening te doen, kun je je meer bewust worden van wat een bepaalde relatie of activiteit je heeft opgeleverd. Niet alleen in materiële zin, maar juist ook in de betekenis van een ervaring of geestelijk inzicht. Door deze oefening te doen, neem je deze figuurlijke oogst als het ware bewust in handen, in plaats van deze – zonder er acht op te slaan – op de grond te laten vallen en weg te laten rotten. 

Benodigdheden

Voor deze inquiry-oefening heb je allereerst twee mensen nodig: de ene antwoord/spreekt en de andere vraagt/luistert. Je kunt deze oefening dus bijvoorbeeld met een goede vriend of je partner doen. Maar bijvoorbeeld ook in twee-of drietallen tijdens een bijeenkomst met je mannencirkel. Wanneer je in drietallen werkt heeft de derde persoon de rol van getuige en time-keeper.

Daarnaast heb je voor deze oefening een heldere afbakening nodig. Waarvan wil je de figuurlijke oogst binnenhalen? Tijdens de jaarlijkse evaluatie met het team van mannenhart hebben we bijvoorbeeld de figuurlijke oogst binnen gehaald van ‘deelname aan activiteiten van Mannenhart’. Maar je zou bijvoorbeeld ook de figuurlijke oogst binnen kunnen halen van ‘onze relatie’ of ‘mijn werk bij {vul maar in}’. Daarnaast kun je je bij het binnenhalen van de figuurlijke oogst wel of niet tot geestelijke inzichten beperken.

Werkwijze

Je kunt deze inquiry-oefening op twee manieren doen.

De eerste manier is dat de ene persoon steeds opnieuw dezelfde vraag stelt en dat de andere persoon hier steeds opnieuw antwoord op geeft. De vraag luidt dan: “Wat heeft {vul maar in} je het afgelopen jaar {voor inzicht} opgeleverd?”.

Door deze vraag steeds opnieuw te herhalen en als spreker steeds opnieuw het antwoord te geven dat op dat moment in je opkomt, kunnen er gaandeweg (vanuit je onbewuste) antwoorden in je opkomen die je vooraf niet had kunnen bedenken.

De tweede manier is dat de persoon die steeds antwoord geeft, zichzelf als het ware de vraag stelt en de andere persoon enkel luistert. In dit geval vult de spreker keer op keer dezelfde zin aan die begint met: “Wat {vul maar in} mij het afgelopen jaar {aan inzicht} heeft opgeleverd, is …”

Tijdens de evaluatie met de leden van de Mannenhart-community, die we eind oktober 2022 hadden, hebben we deze oefening 3 minuten per persoon gedaan. Daarbij hebben we ervaren dat deze oefening ook best nog iets langer zou mogen duren. Bijvoorbeeld 5 minuten per persoon.

Nadat de ene persoon deze oefening 3 à 5 minuten gedaan heeft, wissel je van rol.

Wanneer je deze oefening in tweetallen in een groep doet, kun je na afloop nog een kort rondje maken om te inventariseren welk deel van de figuurlijke oogst bij alle deelnemers het sterkste resoneerde.

Voorbeeld van een resultaat

Tijdens de evaluatie met de leden van de Mannenhart-community werden in het rondje achteraf de volgende ervaringen met elkaar gedeeld.

Gaan staan Ik mag er zijn Zelfbewustzijn
Plek vinden Ik ben Gaan staan
Eerste stap Bedding Inpluggen
Vertrouwen Draagkracht Omarming in zijn
Gaan staan Liefde Ik weet wat ik te doen heb
Dankbaarheid Heling Bewustwording van verlangen en taak
Bedding