Aan de hand van onderstaande vragen kun je snel testen* of  en zo ja in welke mate je een volwassen man bent.

# Vraag Antwoord
1 ik ben een mens ja/nee
2 ik heb een penis ja/nee
3 ik breng de meest tijd in en rond het huis van (één) van mijn ouders door ja/nee
4 wat ik het allerliefste doe is buiten spelen ja/nee
5 ik ben geslachtsrijp ja/nee
6 ik ben volgroeid ja/nee
7 mijn leven draait om twee dingen: mijn vrienden en seks ja/nee
8 ik ben meerderjarig ja/nee
9 ik ben economische zelfstandig ja/nee
10 ik heb een stabiele persoonlijkheid ja/nee
11 ik voel me een man ja/nee
12 het belangrijkste doel in mijn leven is succes hebben, carriere maken, geld verdienen en/of meer macht vergaren ja/nee
13 ik ben meer bezig met de vraag wat ik de wereld te bieden heb, dan met de vraag wat de wereld mij te bieden heeft ja/nee
14 ik doe niet zoveel meer, maar lever vooral een bijdrage door aanwezig te zijn ja/nee

Toelichting bij de antwoorden

Wanneer je vraag 1 en 2 met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je in elk geval een mens met mannelijke geslachtskenmerken. Heb je vraag 1 of 2 met ‘nee’ beantwoord? Dan ben je in biologisch opzicht geen mannelijk exemplaar van het soort mens.

Wanneer je vraag 3 èn 4 met ‘ja’ hebt beantwoord, is dat een sterke indicatie dat je een kind bent. In de late kindertijd ligt het zwaartepunt van ons leven namelijk bij onze familie van herkomst en het ontdekken van de wonderen der natuur in de omgeving van ons huis. Heb je vraag 1 en 2 ook met ‘ja’ beantwoord? Dan ben je waarschijnlijk een jongen.

Wanner je vraag 5 met ‘ja’ hebt beantwoord, maar vraag 6 en 7 met ‘nee’, is dat een sterke indicatie je in de pubertijd bent. Heb je vraag 1 en 2 ook met ‘ja’ beantwoord? Dan ben je waarschijnlijk een jongen in de pubertijd.

Wanneer je vraag 5 en 6 met ‘ja’ hebt beantwoord, dan ben je in biologisch opzicht volwassen. Heb je vraag 1 en 2 ook met ‘ja’ beantwoord? Dan ben je waarschijnlijk een in biologisch opzicht volwassen mannelijk exemplaar van het soort mens.

Wanneer je naast vraag 5 en 6 ook vraag 7 met ‘ja’ hebt beantwoord, is dat een sterke indicatie dat je een adolescent bent. In de vroege adolescentie ligt het zwaartepunt van ons leven, namelijk bij onze leeftijdsgenoten en onze ontluikende seksualiteit. Heb je vraag 1, 2, 5 en 6 ook met ‘ja’ beantwoord? Dan ben je in psychologisch opzicht waarschijnlijk een jonge man.

Wanneer je vraag 8 met ‘ja’ hebt beantwoord, dan ben je in juridisch opzicht volwassen. Dit betekent dat niet langer je ouders maar jij zelf verantwoordelijk bent voor je doen en laten.

Wanneer je naast vraag 5 en 6 ook vraag 9 en 10 met ‘ja’ hebt beantwoord, is dat een sterke indicatie dat je in sociaal opzicht volwassen bent en de adolescentie ontgroeit bent. Heb je vraag 1, 2 en 11 ook met ‘ja’ beantwoord? Dan ben je of een jonge man die op de drempel van de volwassenheid staat of een volwassen man of een oudere man.

Heb je naast de vragen 5, 6, d9 en 10 ook vraag 12 met ‘ja’ beantwoord? Dan is dit een sterke indicatie dat je blijft hangen in het egoisme dat zo kenmerkend is voor de adolescentie. Alhoewel je dan in biologisch en sociaal opzicht volwassen kunt zijn, heb je nog een half leven aan ontwikkelingspotentieel voor je.

Heb je naast de vragen 1, 2, 5, 6, 9, 10 en 11 ook vraag 13 met ‘ja’ beantwoord? Dan is dit een sterke indicatie dat jij een man bent die in alle opzichten volwassen is.

Heb je naast de vragen 1, 2, 5, 6, 9, 10 en 11 ook vraag 14 met ‘ja’ beantwoord? Dan is dit een sterke indicatie dat jij een man bent die al in de volgende levensfase is aangekomen: de levensfase van de oudere mannen.

Disclaimer 

De eventuele uitkomst van deze sneltest is puur subjectief. Deze sneltest is namelijk niet wetenschappelijk onderbouwd noch volgens in de wetenschap gangbare methoden getest op zijn betrouwbaarheid en/of eventuele bijwerkingen. Wanneer je deze sneltest invult, doe je dat dan ook op eigen risico. De bedenker van deze sneltest sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele bijwerkingen die het invullen van deze sneltest op de gezondheid en/of het welzijn van degene die de sneltest invult uit.