structuur

Waarlangs we werken

Coöperatie Wildeman U.A.

De organisatorische kern van Mannenhart wordt gevormd door Coöperatie Wildeman U.A. Op dit moment zijn Arjan Verschuur (voorzitter) en Johan Meijen (secretaris en penningmeester) gewoon lid van deze coöperatie. Zij vormen samen tevens de bestuurskring. Voordat mannen lid kunnen worden van de coöperatie, moeten zij in beginsel eerst een jaar lang aspirant-lid zijn. Vanaf begin 2023 zijn Sander Verwer, Rogier van ’t Klooster, Karsten Bijleveld, Jeroen Claesen, Peter Amiro Rijcken en Bart van der Geest aspirant-lid van de coöperatie. 

Om te benadrukken dat we als gelijkwaardige partners in een cirkel staan, nemen we binnen de bestuurskring besluiten op basis van het sociocratische consent-beginsel. Dit betekent dat we steeds zoeken naar oplossingen die in ieders belang zijn en geen besluit nemen als iemand daar een overwegend gemotiveerd bezwaar tegen heeft. Hiermee voorkomen we dat meerderheidsbesluiten ten koste van (de motivatie van) een minderheid kunnen gaan. Aspirant-leden hebben een gelijkwaardige stem bij het nemen van besluiten.

Organiserende & ondersteunende kringen

Vanuit de coöperatie worden activiteiten georganiseerd. Elke activiteit heeft een geestelijk eigenaar en/of coördinator. Daarnaast zijn er ook één of meer andere mannen bij de organisatie van een activiteiten betrokken. Zo’n groep(je) mannen die samen een activiteit organiseren noemen we een organiserende kring. De leden van organiserende kringen bepalen zelf op welke wijze zij hun activiteiten voorbereiden. Voor onderlinge afstemming en overleg kunnen zij fysiek of online bij elkaar komen.

Ter ondersteuning van onze activiteiten en Mannenhart als geheel, kunnen we ook ondersteunende kringen vormen. Op dit moment zijn dat er twee: een PR-kring en een elementen-team.

PR-kring

De PR-kring ondersteunt ons bij de promotie van Mannenhart en al onze activiteiten. Op dit moment wordt de PR-kring gevormd door Peter Amiro Rijcken (coordinator), Arjan Verschuur en Johan Meijen.

Elementen-team

De leden van het elementen-team kunnen tijdens meerdere activiteiten verschillende ceremoniële werkvormen verzorgen, zoals bijvoorbeeld een zweethut, vuurloop of ijsbad. Het elementen-team wordt op dit moment gevormd door Bart van der Geest (coordinator), Erik Roesink, Niravo den Heijer, Erik Bakker en Ton Bremer.

Ook binnen organiserende en ondersteunende kringen nemen we besluiten op basis van consent. Dit betekent dat ook mannen die geen (aspirant)lid zijn van de coöperatie een gelijkwaardige stem hebben bij het nemen van besluiten over de activiteiten waarbij zij betrokken zijn.

Verbindingskring

Alle mannen die als geestelijk eigenaar of coördinator bij de organisatie van Mannenhart-activiteiten of een ondersteunende kring betrokken zijn, vormen als het ware een grotere kring rondom de coöperatie. Deze grotere kring – waar ook de leden van de coöperatie deel van uitmaken – noemen we de verbindingskring. Leden van de verbindingskring kunnen in meerdere organiserende kringen actief zijn.

Om de onderlinge verbondenheid tussen de leden van de verbindingskring te bevorderen, elkaar te informeren over lopende activiteiten en te inspireren tot nieuwe activiteiten, organiseren we 3 a 4 x per jaar een mannenhart-dag.  

In de verbindingskring worden geen besluiten genomen. De leden van de verbindingskring kunnen wel gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur van de coöperatie en/of de organiserende en ondersteunende kringen.