visie

Waar we naar toe gaan

Vrijheid

Veel mannen zijn in onze visie eenzijdig ontwikkeld en daardoor hard of zacht geworden. Een wildeman is in onze visie een stevige man. Een man die vrij is van beperkende overtuigingen over wat je als man (wel of niet) zou moeten doen, hebben of zijn om te bewijzen dat je een man bent. Een man die zowel krachtig als kwetsbaar durft te zijn, die zowel zijn “mannelijke” actieve, gevende en op de buitenwereld gerichte kwaliteiten als zijn “vrouwelijke” passieve, ontvangende en op de binnenwereld gerichte kwaliteiten geïntegreerd heeft. Een man die zijn unieke manier van zijn en doen vrij de wereld in brengt.

Verbinding

Veel mannen zijn uit verbinding geraakt. Niet alleen met anderen, maar ook met zichzelf. Veel mannen hebben daardoor het gevoel er alleen voor te staan en/of zijn er aan gewend geraakt om hun dingen alleen te doen. Maar ‘The time of the lonely wolf is over!’. Een wildeman is onze visie een man die diep verbonden is met zichzelf, met de krachten van de aarde en de kosmos (verticale as) en met de mensen, dieren en planten die hem omringen (horizontaal). Hij staat dus niet alleen stevig op zichzelf, maar ook liefdevol in verbinding met anderen.

Verantwoordelijkheid

De wereld heeft bewuste mannen nodig. Vaders, die hun kinderen een veilig nest bieden en de ruimte geven om spelenderwijs de ons omringende natuur te ontdekken. Leraren, die jongeren helpen om hun natuurlijke aanleg te ontwikkelen en te ontdekken wat hen werkelijk motiveert. Minnaars, die genieten van het liefdesspel en daarbij zowel hun eigen wensen en grenzen als die van hun liefdespartners respecteren. Werkgevers en werknemers die producten maken en diensten leveren die in alle opzichten ten goede komen aan het grote geheel. Trainers, coaches, therapeuten, healers en sjamanen die mannen begeleiden in periodes van diepe transformatie. Dienstbare leiders, politici en beleidsmakers, die niet 4 jaar, maar minimaal 4 generaties vooruit denken. Elders, die de kans krijgen om de wijsheid die zij in de loop van hun leven vergaard hebben met jongere mannen te delen. En mystici die de directe ervaring van het goddelijke in een menselijk lichaam voorleven.

Gemeenschap

Mannenhart zien we voor ons als een gemeenschap van mannen, een co-creatieve cirkel, waarin mannen deze kwaliteiten van vrijheid, verbinding en verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. En door hierbij in gelijkwaardigheid met elkaar samen te werken, kunnen we dingen realiseren die we in ons eentje nooit zouden bereiken.